Registrace a volný vstup

Národní technická knihovna je veřejným prostorem, který může navštívit kdokoli, nejen registrovaní zákazníci. Do chráněného prostoru vstoupíte přes turnikety buď pomocí vaší čipové karty, nebo s jednorázovým  lístkem.

Registrace

Kde a jak se zaregistrovat

U registračního pultu v přízemí knihovny (na tiskárně před turnikety si vytiskněte lístek „Registrace“ a vyčkejte prosím na vyvolání vašeho čísla). Pokud si chcete ušetřit čas, vyplňte předem předregistrační formulář.

Služby vázané na registraci

 

Možnost absenčních výpůjček a rezervování aktuálně vypůjčených knih, přístup k počítačům a připojení k Wi-Fi síti, přístup k licencovaným elektronickým zdrojům, možnost rezervovat si týmové a individuální studovny či možnost využívat noční a tichou studovnu. Využívání samoobslužných multifunkčních tiskáren je také vázáno na registraci, stejně jako objednávání meziknihovních výpůjčních služeb.

Co potřebuji k registraci

Od 1. 10. 2017 je zrušen registrační poplatek pro zaměstnance a studenty ČVUT.

Občané ČR

 • Platný občanský průkaz
 • Prostředky k uhrazení poplatku (100 Kč/rok nebo 50 Kč/6 měsíců v případě nestudujících, studenti, nezaměstnaní, starší 65 let a invalidní důchodci mají 50% slevu). Studenti a zaměstnanci ČVUT,  ČZU,  ÚOCHB a VŠCHT mají po předložení platné studentské/zaměstnanecké karty nárok na registraci zdarma. Platit lze v hotovosti nebo kartou.
 • Čipovou kartu se jménem a fotografií. Karta vám bude sloužit jako průkaz zákazníka (např. ISIC, ITIC, In-karta ČD, Opencard, Lítačka). Pokud nevlastníte čipovou kartu, vyrobíme vám ji na místě za jednorázový poplatek 200,- Kč.

Pokud nemáte trvalý pobyt v České republice, je mož, že se vaše oprávnění k přístupům ke zdrojům, rezervacím studoven a jiným službám budou lišit. Svá oprávnění zjistíte prostřednictvím Skupinátoru.

Cizinci

 • Občanský průkaz, pas, vízum, nebo povolení k pobytu
 • Doklad s doložením adresy na území ČR pro půjčování knih mimo knihovnu - povolení k pobytu, platnou nájemní smlouvu nebo kolejenku
 • Prostředky k uhrazení půlročního nebo ročního poplatku  (100 Kč/rok nebo 50 Kč/6 měsíců v případě nestudujících. Studenti, nezaměstnaní, starší 65 let a invalidní důchodci mají 50% slevu.) Platit lze v hotovosti nebo kartou.
 • Čipovou kartu se jménem a fotografií. Karta vám bude sloužit jako průkaz zákazníka (např. ISIC, ITIC, In-karta ČD, Opencard, Lítačka). Pokud nevlastníte čipovou kartu, vyrobíme vám ji na místě za jednorázový poplatek 200,- Kč

Právnické osoby

 • Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského listu nebo jiného dokladu o svém zřízení
 • Doklad o přidělení IČ
 • Dvakrát vytištěnou registrační smlouvu s firemním razítkem a podpisem statutárního orgánu (dvě kopie smlouvy si můžete vytisknout a vyplnit předem a pak se do NTK dostavit k dokončení registrace)
 • Platný občanský průkaz osoby, která registraci zřizuje
 • Hotovost k uhrazení půlročního nebo ročního poplatku (300 Kč/ rok v případě VŠ nebo SŠ knihovny, 1000 Kč/ rok v případě právnických osob s přiděleným IČ)

Pozn.: právnické osoby z licenčních důvodů nemají oprávnění využívat elektronické databáze a individuální studovny

Platnost registrace

Sami si zvolíte, zda se zaregistrujete na rok nebo jen na 6 měsíců.

Prodloužení registrace

K prodloužení registrace je třeba se dostavit osobně k registračnímu pultu v přízemí knihovny, znovu se prokázat potřebnými doklady (viz „Co potřebuji k registraci“) a uhradit poplatek na další rok nebo 6 měsíců.

V případě, že nemůžete přijít osobně do NTK, můžete si registraci prodloužit vzdáleně (viz „Vzdálená registrace“).

Vzory smluv

V těchto dokumentech najdete vzory zákaznických smluv.

Vzdálená registrace

Vzdálené registrace můžete využít i pro prodloužení stávajícího členství. Podmínkou této služby je občanství ČR a trvalý pobyt na území ČR.
Budete potřebovat:

 • Vyplnit Smlouvu o využívání služeb integrované knihovny a dva podepsané výtisky zaslat na naši adresu: Národní technická knihovna - oddělení služeb, Technická 6, 160 80 Praha 6
 • Zaplatit do třiceti dnů registrační poplatek podle pokynů, které budou po přijetí smlouvy knihovnou odeslány na e-mail uvedený ve smlouvě (č. ú. 20001-8032031/0710, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 2222, specifický symbol – ID zákazníka)
 • Po připsání platby na účet NTK bude takto zaregistrovanému zákazníkovi odeslán do vlastních rukou dopis s uživatelským jménem a heslem a podepsanou smlouvou.

Vzdáleně registrovaný zákazník je zařazen do zákaznické skupiny H (viz Příloha II knihovního řádu – Diferenciace služeb). Chce-li však využívat i jiné služby než vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (např. absenční výpůjčky nebo rezervaci týmových studoven), musí si v knihovně zaregistrovat/koupit průkaz zákazníka.

Volný vstup

Registrace do NTK vám umožní využít široké škály služeb, které nabízíme. Knihovna je přesto otevřena široké veřejnosti, a kdokoliv ji může navštívit s použitím lístku „volný vstup“, který si zvolíte na tiskárně umístěné v parteru knihovny před turnikety. Tento lístek slouží i k opuštění knihovny, pečlivě ho proto uschovejte.

Služby dostupné bez registrace

Můžete vyhledávat knihy v katalogu na našich infokioscích a publikace studovat v prostoru knihovny. Veřejně přístupná je i studovna časopisů, kde smíte kromě periodik nahlížet do elektronických Norem ČSN. Samozřejmostí je i využívání uzamykatelných skříněk v prostoru knihovny, stejně jako informačních služeb našich pracovníků a hodinové konzultace s našimi odborníky z referenčních služeb. Můžete si objednat okopírování dokumentu prostřednictvím reprografického centra.

Přístupy a oprávnění

Pomocí Skupinátoru zjistíte svou zákaznickou skupinu a s ní související oprávnění.

Podmínky přistupu ke zdrojům a využívání služeb platí pro Národní technickou knihovnu a integrovanou knihovny VŠCHT a ÚOCHB.

Ústřední knihovna ČVUT má svá vlastní pravidla a podmínky přístupu ke svým zdrojům. Poradit se o možnostech využívání služeb Ústřední knihovny ČVUT můžete u centrálního pultu ve 2. podlaží NTK nebo ve studovně na 5. podlaží.

Knihovna si vyhrazuje právo odebrat uživatelská oprávnění zákazníkovi jakékoliv kategorie (v případě porušování knihovního řádu uživatelem apod).

Pokud máte jakékoli dotazy, můžete nám zavolat, napsat, nebo se obrátit na knihovníky u pultů.

Zákaznické skupiny

Možnost využívání některých služeb se může lišit v závislosti na místě vašeho trvalého či přechodného pobytu a na tom, zda jste student či ne.

 
 
 
Editor: Jana Orlová Poslední změna: 24.1. 2018 11:01