Tisk, kopírování a skenování

Samoobslužná multifunkční zařízení, na kterých můžete tisknout, kopírovat a skenovat své materiály, se nacházejí ve 2. až 6. NP,  a také v Noční studovně. K jejich použití je třeba být registrovaným zákazníkem NTK.

Bez registrace můžete tisknout z USB zařízení, kopírovat a skenovat na automatu ve 3. NP v sektoru B. Automat přijímá mince.

Bez registrace také můžete skenovat na skeneru v 5. NP. Budete potřebovat jen vlastní flash disk.

Také je možné využít reprografických služeb (kopie na objednávku). 

Než začnete, budete potřebovat

 • Svou zákaznickou kartu
 • Svůj PIN (čtyřmístný číselný kód, který jste si sami zvolili během registrace). Pokud jste PIN zapomněli, můžete o jeho změnu požádat knihovníky u pultů nebo si sami zvolit nový.
 • Pro skenování minimální zůstatek 15 Kč, pro kopírování 15 Kč + cenu za uskutečněné kopie dle ceníku, pro tisk cenu za uskutečněný tisk dle ceníku 

Ceník

Skenování je zdarma. U skenování je nicméně vyžadováno, abyste měli na svém knihovním finančním kontě vložený minimální zůstatek 15 Kč. Vyžaduje se také u kopírování.

Níže uvedené poplatky se zakládají na aktuálním ceníku služeb.

Samoobslužné reprografické služby  Cena v Kč
Černobílá kopie / tisk 1 strana / velikost A4 1,80
oboustranné / velikost A4 3,60
1 strana/ velikost A3 3,60
oboustranné / velikost A3 7,20
Barevná kopie / tisk 1 strana / velikost A4 5
oboustranné / velikost A4 10
1 strana / velikost A3 10
oboustranné / velikost A3 20
Skenování 1 strana 0
Minimální zůstatek na kontě pro kopírování a skenování  15

Podrobný postup

Podrobné postupy, jak tisknout, kopírovat a skenovat také najdete u každého zařízení nebo vám ochotně poradí služba u pultů.

Kopírování

 1. Do podavače nebo na sklo pod víkem vložte dokument pro kopírování.
 2. Přiložte vaši zákaznickou kartu na panel vedle ovládacího displeje, zadejte svůj PIN a zvolte OK.
 3. Z menu u panelu, kam jste zadávali PIN vyberte možnost "Kopírování/Skenování".
 4. Na tiskárně zvolte možnost "Kopírovat" a proveďte požadované nastavení.
 5. Opětovným stisknutím velkého zeleného tlačítka "Start" zahájíte kopírování.
 6. Terminál zobrazí počet provedených kopií a stisknutím tlačítka "Konec" dojde k jejich zaúčtování.

Tisk

 1. Přihlášte se k jednomu z počítačů, které jsou rozmístěné po celé NTK. Nebo můžete tisknout z vlastního zařízení, poté co si na něj nainstalujete tiskovou frontu.
 2. Obvyklým způsobem z počítače odešlete soubor k tisku (vyberte tiskárnu "Tisk NTK"). Tisk je defaultně nastaven černobíle. V případě tisku z PDF přes program Adobe Reader je pro černobílý tisk třeba nastavit možnost Vlastnosti -> Barva -> Tisk ve stupních šedi.
 3. Přiložte svoji kartu k terminálu, zadejte PIN a stiskněte OK. Zobrazí nabídka s výběrem tisku.
 4. Stisknutím tlačítka "Tisk" se vytisknou všechny tiskové úlohy ve vaší tiskové frontě.
 5. Stisknutím tlačítka Seznam úloh -> Fronta úloh můžete tisknout/rušit jednotlivé úlohy z vaší tiskové fronty.

Skenování

 1. Odklopte horní víko a vložte dokument k levému hornímu rohu.
 2. Přiložte svoji kartu k terminálu, zadejte PIN a stiskněte OK.
 3. Stiskněte tlačítko "Kopírování/Skenování".
 4. Na ovládacím displeji kopírky klikněte na "E-mail".
 5. Klikněte do pole "Komu" a vpište do něj:
  • svůj e-mail, na který se má odeslat naskenovaný dokument,
  • SCAN TO HOME FOLDER - dokument se odešle do vaší osobní složky.
 6. Stisknutím tlačítka "Další možnosti" zobrazíte více nastavení skenovaného dokumentu. Pokud chcete například uložit veškeré vaše skenování do jediného PDF dokumentu, nastavte v možnostech "Vytvoření úlohy: Zapnuto".
 7. Stisknutím velkého zeleného tlačítka "Start" zahájíte skenování.
 8. Stisknutím tlačítka "Konec" se odhlásite.

Umístění naskenovaných dokumentů SCAN TO HOME FOLDER

Jděte k nejbližšímu počítači a přihlašte se. Na ploše otevřte složku "Počítač". Pokračujte do složky "Osobní", ve které se vám automaticky vytvořila složka "scans" s vašemi naskenovanými dokumenty.

Na vlastním zařízení připojeném k síti NTK:
 1. Otevřte složku "Počítač".
 2. Klikněte do adresního řádku, a napište do něj adresu \\samba a potvrďte klávesou Enter.
 3. Pokud se zobrazí lišta pro povolení zjišťování sítí, klikněte na ní a povolte.
 4. Přihlašte se pod svým uživatelským jménem a heslem.
 5. Otevřte složku "Osobní". Naskenované dokumenty jsou v podsložce "scans".
Editor: Jan Červenka Poslední změna: 6.9. 2017 14:09