Jak nainstalovat NTK tiskárny na vlastní zařízení

Tiskárny mohou využívat naši zákazníci. Pro jejich instalaci na vlastní zařízení je vyžadováno připojení k Wi-Fi síti NTK-Simple.

V případě potíží s instalací tiskárny můžete u pultu služeb požádat o IT podporu.

Vyberte svůj operační systém:

 1. Nejprve si stáhněte a rozbalte ovladač 
 2. Ovladač spusťte, potvrďte místo pro rozbalení archivu a následně se spustí instalace

  Responsive image
 3. Potvrďte licenční podmínky

  Responsive image
 4. Jako režim instalace zvolte „Tradiční režim“

  Responsive image
 5. Jako cílovou tiskárnu zvolte "Přidat místní nebo síťovou tiskárnu pomocí ručního nastavení"

  Responsive image
 6. Potvrďte použití existujícího portu LPT1 a jako ovladač vyberte HP Universal Printing PCL 6

  Responsive image
 7. Zvolte název tiskové fronty

  Responsive image
 8. Dále nastavte, že tiskárnu nechcete sdílet

  Responsive image
 9. A vyberte zda chcete tiskárnu zvolit jako výchozí (počítejte s tím, že mimo síť NTK vám nebude tisková fronta fungovat). Tím máme dokončenou instalaci ovladačů a nyní ještě změníme cílovou tiskárnu.
 10. Zvolte spustit (Start -> Spustit, nebo kombinace kláves Windows + R) a zadejte \\samba
 11. A budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů - zadejte vaše uživatelské jméno a heslo do systémů NTK

  Responsive image
 12. Po přihlášení se přesuňte do "Zařízení a tiskárny" v ovládacích panelech a na nainstalovanou tiskárnu NTK klikněte pravým tlačítkem a vyberte "Vlastnosti"

  Responsive image
 13. Klikněte na záložku "Porty", zvolte LPT1 a dejte "Přidat port…"

  Responsive image
 14. Jako typ portu vyberte "Local Port" a klikněte na "Nový port..."

  Responsive image
 15. Jako název portu zadejte \\samba\prn_tisk

  Responsive image
 16. Vyberte nový port a dejte "Použít" a následně "Zavřít"

  Responsive image
 17. Tímto jste dokončili instalaci tiskové fronty NTK
 
 1. Nejprve si stáhněte ovladač pro 64-bitový operační systém nebo pro 32-bitový operační systém 
 2. V základním rozhraní stiskněte kombinaci kláves Win + E

  Responsive image
 3. Do adresního řádku vepište název serveru \\samba a potvrďte klávesou Enter

  Responsive image
 4. Přihlašte se

  Responsive image
 5. V ovládacích panelech -> Zařízení a tiskárny vyberte položku "Add a printer"
 6. Klikněte na "The printer that I want isn't listed"

  Responsive image
 7. Zvolte "Přidat místní tiskárnu s ručním nastavením"

 8. Vyberte port LPT1 a klikněte na Next

 9. Klikněte na "Have Disk..." a najděte cestu s předem staženým ovladačem

 10. Zvolte HP Universal Printing PCL 6 a pokračujte kliknutím na Next

 11. Vraťte se do ovládacích panelů na nainstalované tiskárny a pravým tlačítkem myši vyvolejte kontextové menu a vyberte "Printer properties"

 12. Z nabídky vyberte položku "Ports" a zvolte "Add Port..."

 13. Vyberte "Local Port" a klikněte na "New port..."

 14. Jako název portu zadejte \\samba\prn_tisk, potvrďte OK a pro návrat stiskněte Close
 15. Nastavte zařízení přesně dle obrázku: u přídavné výstupné přihrádky nastavte HP 3-Bin Stamper/Stacker - Stacker Mode-CE736A

 16. Dokončete nastavení zásobníků dle obrázku

 
 1. Nejprve si stáhněte a rozbalte ovladač pro 64-bitový operační systém nebo pro 32-bitový operační systém
 2. Zobrazte složku Počítač
 3. Do adresního řádku zadejte adresu serveru\\samba

 4. Povolte zjišťování sítí

 5. Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem

 6. Spusťte instalaci a potvrďte smlouvu s koncovým uživatelem

 7. Vyberte "Tradiční režim"
 8. Klikněte na "Přidat místní tiskárnu"
 9. Vyberte volbu "Použít stávající port" a klikněte na Další
 10. Vyberte druhý ovladač HP Universal Printing PLC (v5.5.0) a potvrďte Další

 11. Tiskárnu si libovolně pojmenujte
 12. Vyberte "Nesdílet tuto tiskárnu"
 13. Objeví se hláška o úspěšné instalaci, klikněte na Dokončit
 14. Otevřete nabídku zařízení a tiskárny, která se nachází v ovládacích panelech

 15. Pravým tlačítkem vyvolejte kontextové menu a vyberte "Vlastnosti tiskárny"
 16. Z nabídky vyberte položku "Porty"

 17. A zvolte "Přidat port..."
 18. Vyberte "Local Port" a klikněte na "Nový port..."

 19. Jako název portu zadejte \\samba\prn_tisk a potvrďte OK

 20. Nastavení zařízení proveďte tak, aby odpovídalo obrázkům

 21. Pozornost věnujte nastavení zásobníku a výstupné přihrádky: typ zařízení nastavte na barevný, přídavnou výst. přihrádku na HP 3-Bin Stamper/Stacker - Stacker Mode-CE736A

 1. Spusťte příkazový řádek: Nabídka Start -> Otevřít nebo klávesou Win + R,  a vepsat cmd
 2. Do řádku zadejte net use \\samba\prn_tisk  - systém se pokusí o přidání síťové tiskárny
 3. Jakmile budete vyzváni, zadejte své uživatelské jméno a heslo. Při zadávání hesla není vidět, že se znaky vpisují do příkazového řádku.
 4. Potvrďte klávesou Enter
 5. Výsledek operace je možné si ověřit v seznamu tiskáren připravených k tisku
 1. Stáhněte a nainstalujte ovladače z této stránky:
  https://support.apple.com/kb/DL907?locale=cs_CZ
 2. Otevřete předvolby systému a vyberte tiskárny a skenery

  Předvolby systému a vyberte tiskárny a skenery.
 3. Stiskem klávesy (+) se vyvolá dialog přidání nové tiskárny

  Stiskněte klávesu (+)
 4. Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte "Upravit panel nástrojů".

  Vyberte upravit panel nástrojů.
 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku Pokročilé a vyberte "Přidat pokročilé"
 6. V záložce "Pokročilé" nastavte hodnoty dle obrázku.

  Záložka pokročilé.
 7. V řádku "Použít:" zvolte "Vybrat software..." a nastavte dle obrázku.

  Zvole "Vybrat software..." a nastavte HP LaserJet 4200 Series
 8. Potvrďte "Přidat" a nakonfigurujte tiskárnu dle obrázku

  Konfigurace tiskárny
 9. Potvrďte OK, nyní spusťte tisk vašeho dokumentu, po potvrzení tisku se objeví žádost o uživatelské jméno a heslo k vašemu NTK účtu. Vyplňte ji a potvrďte OK. Nyní máte nainstalovanou tiskovou frontu NTK.

  Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
 1. System -> Správa -> Tisk 
 2. Server -> Nová -> Tiskárna
 3. Menu Zařízení -> Network printer -> Windows Printer via SAMBA
 4. Do pole smb:// zadat samba/prn_tisk a zvolit "Nastavit podrobnosti autentizace nyní" a zadat své uživatelské jméno a heslo získané při registraci -> Vpřed

 5. Vyhledejte tiskárnu z databáze -> najít "HP" -> stisknout tlačítko "Vpřed" -> z menu "Modely" vybrat HP Color LaserJet 6040 MFP

 6. Z menu "Ovladače" zvolit HP Color LaserJet 6040MFP Postscript [en] (doporučeno)

 7. V okně "Installable Options" stisknout tlačítko "Vpřed"

 8. V okně "Describe Printer" zadat jako umístění "NTK v Praze" a stisknout tlačítko "Použít"

 9. Na žádost "Would you like to print a test page?" stiskněte "No"
 10. Odešlete požadovaný dokument na tiskárnu, v menu z kroku 1 vyberte přidanou tiskárnu (např. HP Color LaserJet 6040MFP) a zobrazte si tiskovou frontu (pravým tlačítkem myši, nebo CTRL+F)
 11. Pokud jsou Vaše dokumenty ve frontě ve stavu "Čekající na autorizaci", klikněte na ně pravým tlačítkem myši a zvolte "Autorizovat". Zadejte své uživatelské jméno a heslo a potvrďte OK

 12. Požadovaný dokument by se měl odeslat do tiskové fronty, vytiskněte si jej na libovolné tiskárně

Kontakt

‌ info@techlib.cz

‌ 232 002 535

Důležité odkazy

Editor: Jan Červenka Poslední změna: 12.7. 2017 12:07