Instituciální digitální repozitář

Od roku 2010 provozuje Národní technická knihovna Institucionální digitální repozitář (IDR), který slouží jako studijní knihovna pro výzkum vývoje NTK.

Cílem IDR je zajistit přístup k publikační činnosti zaměstnanců NTK nebo k dokumentům vytvořeným pod záštitou NTK. Dokumenty, které mají za úkol informovat a prezentovat výstupy činností NTK, jsou ukládány v otevřeném přístupu. IDR slouží jako dlouhodobé úložiště těchto dokumentů.

Repozitář je provozován v systému CDS Invenio. Toto softwarové řešení bylo přejato z Digitálního repozitáře NUŠL.

Publikování zaměstnanců NTK se řídí směrnicí č. 2/2017 ředitele NTK o publikační činnosti zaměstnanců NTK, která je dostupná zde.
Kontakt

Petra Černohlávková

 repozitar@techlib.cz


Vstup do repozitáře

Editor: Poslední změna: 3.10. 2017 16:10