Di-XL - pro úspěch a udržitelnost výsledků programů celoživotního učení

Di-XL (Dissemination and exploitation via Libararies: for Success and Sustainability of LLP Results)

Cílem projektu je vytvořit model šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení (CŽU) prostřednictvím knihoven.

Projektu se účastní knihovny a organizace realizující projekty CŽU. Smyslem jejich spolupráce v projektu je vyzkoušet a popsat, jak co nejlépe nabídnout výsledky CŽU uživatelům a návštěvníkům knihoven.

Partneři projektu:

Projekt Di-XL je spolufinancován z Programu celoživotního učení EU (Lifefong Learning Programme, LLP).

Doba realizace

1. 11. 2012 – 31. 10. 2014

Plán plnění projektu

 1. Analýza možností a potřeb knihoven
 2. Vytvoření modelu Di-XL
 3. Evropský workshop pro zástupce knihoven
 4. Představení modelu Di-XL v knihovnách a organizacích CŽU
 5. Publikace: model Di-XL a příklady (metodický materiál)
 6. Představení modelu Di-XL na politické a systémové úrovni

Pro realizaci modelu a testovací fázi byly vybrány CŽU projekty, které reprezentují následující témata:

 • genderovou rovnost a diversitu
 • interkulturní komunikaci a jazykové vzdělávání
 • ICT ve vzdělávání
 • bezpečnost práce

Model Di-XL využijí

 • Knihovníci
 • Organizace realizující projekty CŽU (EU LLP, Erasmus+)
 • Projektoví koordinátoři
 • Zainteresované osoby na politické a systémové úrovni

Databáze EU pro šíření a využívání výsledků

Další informace o problematice celoživotního učení/vzdělávání

Přehled strategických dokumentů, vzdělávacích programů a institucí, ale také literatury k tomuto tématu naleznete na naší nástěnce.

Aktuální informace a novinky publikujeme na facebookových stránkách projektu.

LinkedIn: skupina s názvem Dissemination and exploitation via Libararies

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Sedukon vám nabízíme přístup k výsledkům několika zajímavých projektů v rámci programů celoživotního vzdělávání.

PRODEV - Project Management for Community Development Worker

Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

Doba realizace projektu:  1.1.2009 – 31.12.2010

Projekt je zaměřen na pracovníky místního rozvoje, kteří nikdy nebyli školeni v oblasti projektového managementu a přesto je často součástí jejich pracovní náplně navrhnout a implementovat projekt. Obsah a zaměření projektu je aktuální také proto, že v posledních několika letech došlo k výraznému nárůstu počtu zaměstnanců regionálního rozvoje v Evropě.

V rámci projektu byl vytvořen výukový manuál o problematice projektového managementu a dále následovala školení pracovníků místního rozvoje

Zde najdete manuál a výukové prezentace.

SHNW - Safety and Health for New Workers

Číslo projektu: ES-09-LLP-LdV-TOI-149091

Doba realizace projektu:  1.10.2009 – 30.09.2011  

V rámci projektu SHNW, který se zaměřuje na prevenci před nebezpečím a úrazy nových pracovníků malých a středních firem v průmyslovém sektoru, byla vytvořena on-line výuková hra. Celá hra je rozdělena na tři základní sekce-  práce ve výškách, práce s mechanickým zařízením a práce na žebříku. Každá z těchto sekcí pak obsahuje několik scénářů, na kterých si mohou hráči vyzkoušet své znalosti v bezpečnosti práce v jednotlivých oblastech. SHNW interaktivní hra může být přínosem zejména pro studenty technických oborů středních odborných škol, dále pro osoby, které přicházejí do nového zaměstnání nebo také pro stávající pracovníky, kteří si chtějí pouze připomenout základní pravidla bezpečného chování a manipulace se stroji a zařízením na pracovišti.  Hra je dostupná na www.game.shnw.eu.

Light Me Up!

Číslo projektu: 143445-LLP-1-2008-1-BG-KA2-KA2MP

Doba realizace projektu:  1.1.2009 – 31.12.2010

Projekt Light Me Up využívá cílů LLP (Lifelong Learning Programme) pro podporu vzdělávání se v cizích jazycích. V současné době lidé cestují za prací, požitkem či vzděláním a čelí tak potřebě komunikovat v cizím jazyce, což je motivuje k dalšímu vzdělávání. Cílem projektu je šíření povědomí o méně užívaných jazycích v rámci Evropské unie, mezi kterými jsou bulharština, čeština, holandština, řečtina a litevština.

 
 
 

Logo Di-XL

Prezentace [PDF]

Kontakt

PhDr. Iva Horová
iva.horova@techlib.cz
232 002 464

  

Důležité odkazy

Výsledky projektu celoživotního učení - banner

Editor: Poslední změna: 19.12. 2017 12:12