Reklamace služeb

V případě, že zjistíte jakékoli závady na zařízení a vybavení knihovny nebo nesrovnalosti na svém kontě, bezodkladně se obraťte na knihovníky.

Jak postupovat při zadávání reklamace:

 1. Vyplňte reklamační formulář v online nebo papírové formě.
 2. Předložte dodatečné dokumenty (chybně vytištěné nebo zkopírované stránky; výpis ze svého finančního konta, kde je zřetelně vyznačena chybná položka; kopie dokladu o vkladu na finanční konto) u Informačního pultu v 1. NP nebo u Centrálního pultu služeb v 2. NP.

Lhůta pro vyřízení reklamací je max. 30 kalendářních dní. O průběhu své reklamace se můžete informovat přímo u knihovníků nebo e-mailem na info@techlib.cz.

Reklamace samoobslužného tisku a kopírování

Došlo-li k jednomu z těchto problémů, vyplňte prosím online reklamační formulář, nebo se s žádostí o pomoc obraťte na knihovníky u Informačního pultu v 1. NP nebo u Centrálního pultu služeb v 2. NP.

 • problémy s obsluhou samoobslužného multifunkčního zařízení (MFZ) nebo nefunkční MFZ (závady, které nelze odstranit na místě)
 • chybně vytištěné nebo zkopírované úlohy
 • pomačkaný nebo potrhaný papír
 • nedostatek toneru, skvrny nebo pruhy od toneru
 • nekvalitní tisk

Reklamace rezervace a pronájmu

Došlo-li k jednomu z problémů níže, vyplňte prosím online reklamační formulář, nebo se s žádostí o pomoc obraťte na knihovníky u Informačního pultu v 1. NP nebo u Centrálního pultu služeb v 2. NP.

 • reklamace plateb za pronájem (rozdíl v ceně dle platného Ceníku a skutečným pohybem na finančním kontě)
 • reklamace zpřístupnění studovny (nebyl umožněn vstup do rezervované studovny)
 • reklamace vybavení studovny (nebylo k dispozici standardní nebo doobjednané vybavení studovny, vybavení studovny je poničeno nebo je nefunkční)

Reklamace finančního konta zákazníka

Došlo-li k tomuto problému, vyplňte prosím online reklamační formulář, nebo se s žádostí o pomoc obraťte na knihovníky u Informačního pultu v 1. NP nebo u Centrálního pultu služeb v 2. NP.

 • nesrovnalosti ve výši celkového zůstatku

Kde najdu...

 1. Číslo MFZ najdete na štítku pod ovládacím panelem.

 
 1. Nejprve se přihlaste svým uživatelským jménem a heslem do "Můj účet" a v nabídce vyberte "Tiskový systém".
 2. Kliknete na "Seznam úloh".


 3. Kliknete na tlačítko pro zobrazení informací o úloze.


 4. Datum a čas zpracovní úlohy.
 
 1. Nejprve se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem do "Můj účet" a v nabídce vyberete "Tiskový systém".
 2. Kliknete na "Seznam úloh".


 3. Kliknete na tlačítko pro zobrazení informací o úloze.


 4. Číslo úlohy najdete v závorce.


 1. Nejprve se přihlaste svým uživatelským jménem a heslem do "Můj účet" a v nabídce vyberte "Rezervační systém".


 2. Klikněte na "Seznam rezervací/Reservation List".


 3. Číslo rezervace najdete v levém sloupci. 1. Nejprve se přihlaste svým uživatelským jménem a heslem do "Můj účet" a v nabídce vyberte "Rezervační systém".


 2. Klikněte na "Seznam rezervací/Reservation List".


 3. Datum a čas vytvoření rezervace. 1. Nejprve se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem do "Můj účet" a v nabídce vyberete "Finanční konto".
 2. Číslo transakce najdete ve sloupci ID.

Kontakt

‌ info@techlib.cz
‌ 232 002 535

Důležité odkazy

Editor: Jana Orlová Poslední změna: 1.11. 2017 08:11