Nanotechnologie

V návaznosti na neustálý rozvoj nanotechnologií a jejich pronikání do mnoha vědeckých a technologických oblastí se i tištěný a elektronický fond NTK rozrůstá o nové zdroje z tohoto oboru. Časopisy k tomuto tématu najdete ve Studovně časopisů. Další informace doplňujeme v referenčních zdrojích a webových stránkách.

Novinky

Nové knihy ve fondu NTK

Cover: Advanced nanomaterials for wastewater remediation Cover: Nanomaterials in energy and environmental applications Cover: Nanoscience and nanotechnology for human health Cover: Structural DNA nanotechnology Cover: Nanowires : building blocks for nanoscience and nanotechnology Cover: Electrochemical nanofabrication : principles and applications Cover: Hierarchical micro/nanostructured materials : fabrication, properties, and applications Cover: CRC concise encyclopedia of nanotechnology Cover: Computational modeling of inorganic nanomaterials Cover: Nanobiotechnology for sensing applications : from lab to field Isotopes in nanoparticles : fundamentals and applications Nano and biotech based materials for energy building efficiency
  

Nově zakoupené publikace naleznete na 4.NP na Informačním pultu s ozančením NOVINKY, kde si knihu můžete vybrat a poté vypůjčit na SelfChecku (samooblužné výpůjční zařízení). SelfChecky jsou umístěny ve 3. a 2. NP a také v přízemí knihovny.

Elektronické knihy

Přístup a popis k jednotlivým elektronickým zdrojům najdete v dalších doporučených databázích.

 

Volně dostupné online knihy naleznete v DOAB či InTechOpen.

Doporučené e-knihy

Nanotechnology Cookbook Bio-Nanoparticles: Biosynthesis and Sustainable Biotechnological Implications Micro and Nanotechnologies for Biotechnology

Tištěné knihy

OborRegálSignatura
Nanotechnologie 5D/151 T174.7
Nanostrukturní materiály 4B/015 TA418.9.N35
Aplikovaná optika. Fotonika (Nanofotonika) 4B/071 TA1530
Mikroelektronika (Nanoelektronika) 3A/009 - 3A/010 TK7874
MEMS (Nanotechnologie) 3A/010 TK7875
Biotechnologie (Nanobiotechnologie) 3B/171 TP248
Fyzika nanostruktur 5B/129 QC176.8.N35
Biomedicínské inženýrství (Nanotechnologie) 5C/369 R856-R857
Nanomedicína 5C/369 R857.N34

Doporučené knihy

Viral nanotechnology Nanomaterials, nanotechnologies and design : an introduction for engineers and architects Fundamentals and applications of nanomaterials Nano - fascinující fenomén současnosti : nanočástice, nanostruktury a nanotechnologie - důmyslné formy hmoty : od objevu fenoménu po biomedicínské aplikace


Knihy, které nenajdete ve fondu NTK, ale vlastní je jiné odborné knihovny, pro Vás můžeme objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).

Online články

Elektronické časopisy

Abecední seznam e-časopisů zaměřených na Nanotechnologie

Volně dostupné online časopisy naleznete v DOAJ

Doporučené časopisy

Tištěné časopisy

Titul  ISSNNázev časopisuTištěná/elektronická verze
Cover: Nanomaterials in energy and environmental applications

1932-4510                
1942-7808

IEEE nanotechnology magazine : for the 21st century technologistst

Odběr tištěné verze ukončen v r. 2014. Od r. 2015 pouze on-line.

1748-3387
1748-3395

Nature nanotechnology

Odběr tištěné verze ukončen v r. 2014. Od r. 2015 pouze on-line.

0925-9635
1879-0062

Diamond and related materials

Odběr tištěné verze ukončen v r. 2014. Od r. 2015 pouze on-line.

1751-8741
1751-875X
1478-1581

IET nanobiotechnology

Odběr tištěné verze ukončen v r. 2014. Od r. 2015 pouze on-line.

NIMS now international

Tištěná verze do roku 2016.

1933-9631
1933-964X

Material matters

Tištěná verze do roku 2016.

2156-3381
2156-3403

IEEE journal of photovoltaics

Odběr tištěné verze ukončen v r. 2014. Od r. 2015 pouze on-line.

Další časopisy je možné nalézt v katalogu NTK.


 

Referenční zdroje

Encyklopedie a příručky

Cover: Handbook of innovative nanomaterials : from syntheses to applications Cover: Springer handbook of nanotechnology Cover: Nanoparticle technology handbook Handbook of micromechanics and nanomechanics Cover: Nanomaterials handbook Cover: CRC concise encyclopedia of nanotechnology


 

České a mezinárodní organizace

Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference - Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015

Další zajímavé zdroje

Editor: Jana Orlová Poslední změna: 5.1. 2018 08:01