NTK v číslech

Další statistické údaje

Ukazatel

2012

2013

2014

2015

2016

Počet registrovaných zákazníků 21 841 25 449 26 522 27 729 29 454
Z toho: fyzičtí registrovaní zákazníci celkem 21 110 - 25 766 - -
Z toho: studenti 16 403 - 20 326 - -
Virtuální uživatelé VPK celkem 731 746 756 777 -
Počet návštěvníků knihovny za rok celkem 1 017 583 1 235 866 1 077 265 2 143 379 2 096 423
Z toho: fyzičtí návštěvníci 483 583 539 635 542 889 568 850 697 998
Virtuální návštěvníci 534 000 696 231 554 376 1 574 529 1 398 425
Stav primárních fondů knihovny k 31. 12. celkem 1 182 254 1 188 300 1 185 356 1 177 824 1 166 043
Z toho: základní fond 1 098 855 1 104 623 1 185 356 1 089 144 1 080 783
Speciální fond 83 198 83 469 83 469 83 469 83 469
Fond elektronických dokumentů 201 208 211 1 438 1 791
Přírůstek primárních fondů celkem 5 633 6 046 4 176 3 763 5 220
Úbytek primárních fondů celkem 4 983 4 859 6 923 16 295 13 581
Počet výpůjček z fondů knihovny celkem 192 974 191 864 190 485 393 269 416 844
Z toho: ze základního fondu vč. prodloužení celkem 108 703 110 181 114 949 111 767 114 517
Z toho: absenční výpůjčky osobní 108 244 109 350 109 246 110 474 112 864
Ze speciálního fondu celkem 84 271 81 683 75 536 281 502 302 327
Počet meziknihovních služeb celkem 9 328 9 674 9 388 7 317 6 021
Počet vzdělávacích akcí celkem 171 163 198 146 155
Počet účastníků akcí celkem 1 930 3 564 3 508 3 492 2 929

Výroční zprávy

 

 

Editor: David Shakhar Poslední změna: 2.1. 2018 17:01