Nabídka k zapojení do projektu CzechELib

Národní technická knihovna jako řešitel projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib informuje všechny instituce, které pro svoji potřebu nakupují licence pro přístup k nákladným zahraničním elektronickým informačním zdrojům – odborným časopisům, e-knihám, speciálním databázím apod. (EIZ), že mají možnost získat na tento svůj nákup podporu z projektu CzechELib, pokud se přihlásí k účasti. Podpora na období 2018-2022 by měla být alespoň 50 %. Projekt je ve fázi posuzování projektové přihlášky a měl by být spuštěn od 1. 1. 2017.

Více informací o projektu najdete na www.czechelib.cz.

Projektu se mohou zúčastnit instituce, které splňují kritéria “Posuzování výzkumných organizací” http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=560752.

Zúčastnit se rovněž mohou instituce veřejné správy VaVaI.

Instituce zapojené v dále uvedených současných projektech oslovíme automaticky, nemusí se tedy přihlašovat:

  • program “Informace - základ výzkumu” (č. projektů: LR1301, LR1303, LR1304, LR1305, LR1306, LR1307, LR1308, LR1310, LR1312)
  • výzva 4.3, PO 3, OP VaVpI (č. projektů: CZ.1.05/3.2.00/12.0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0236),
  • Web of Science, r. 2015-2017.

Vyjádření svého zájmu zasílejte písemně do 30. 11. 2016 na níže uvedenou poštovní adresu, případně do datové schránky syd69w9. Uveďte identifikaci své instituce (název, IČ, adresu sídla a PSČ) a kontaktní osobu (jméno, pozici v instituci, telefon a e-mail). Pokud budete vyjádření zasílat poštou, zopakujte prosím údaje v e-mailu na adresu czechelib@techlib.cz, abychom je měli ve strojem čitelné podobě.

Prozatím neposílejte údaje o konkrétních EIZ: zájem o konkrétní zdroje budeme zjišťovat elektronickou cestou na počátku projektu nebo ještě do konce tohoto roku.

S dotazy se obracejte na Radku Spiesovou, tel. 232 002 563, e-mail info@czechelib.cz

 

Národní technická knihovna
CzechELib
Technická 6/2710
160 80 Praha 6 – Dejvice
Česká republika

 

Praha, 2. 11. 2016

Martin Svoboda

Kontakt

Radka Spiesová
‌ info@czechelib.cz 
  232 002 563

Důležité odkazy

Editor: Martina Tvrdá Poslední změna: 11.8. 2017 12:08