Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby

MVS - zákazníci
Vaše interní číslo objednávky
Pokud znáte vlastníka, můžete ho zde uvést
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 
MVS - knihovny
Vaše interní číslo objednávky
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Zákazníci NTK

Zákazníkům s platným průkazem zajišťuje NTK výpůjční službu dokumentů zejména z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s technikou souvisejících z jiných knihoven ČR. Objednávky lze zasílat prostřednictvím on-line formuláře výše nebo osobně podávat u centrálního pultu ve 2. NP. Zákazník si poté osobně vyzvedne výpůjčku nebo kopie ve Studovně časopisů ve 3.NP, a to do 7 dnů po oznámení e-mailem, že je dokument připraven k vyzvednutí.

Výpůjčky získané z fondu jiných knihoven se zpravidla půjčují absenčně, pokud nestanoví půjčující knihovna jinak. Meziknihovní výpůjční služba je poskytována s výjimkou pořizování kopií zdarma. Ztrátu, poškození nebo zničení je zákazník povinen neprodleně nahlásit NTK a má povinnost nahradit škodu ve stanovené lhůtě.

Knihovny v České republice

Meziknihovní výpůjční služba NTK poskytuje výpůjčky z fondu NTK všem knihovnám registrovaným MK České republiky. O poskytnutí výpůjčky lze požádat na základě vyplnění on-line formuláře výše, prostřednictvím Souborného katalogu ČR či VPK anebo zasláním vyplněné žádanky MVS poštou.

 
 
 
The Rethinking Resource Sharing Initiative Logo
Jsme STAR knihovnou!

Kontakty

 mvs@techlib.cz
 232 002 415

Národní technická knihovna
P.O.Box 79
Meziknihovní služby
Technická  6/2710
160 80 Praha 6

Důležité odkazy

Editor: Marcela Ouzká Poslední změna: 7.11. 2017 12:11