Historický fond Národní technické knihovny

Skladba historického fondu Národní technické knihovny byla v minulosti určována vznikem a vývojem pražského polytechnického vzdělávání a také přebíráním prvků ze vzorů německých a francouzských škol. Naprostá většina historických publikací v NTK je v německém jazyce, dále v jazyce francouzském a o poznání méně jsou ve fondu zastoupeny i latina, angličtina, italština a čeština.

Obsah historického fondu v minulosti kopíroval potřeby výuky rodícího se polytechnického školství, přesto počet učebnic zde není příliš vysoký.

Skladbu fondu podstatně ovlivnil také zájem jednotlivých osobností okolo polytechnické školy a dnešního ČVUT, ať už šlo o fortifikačního inženýra Christiana Josefa Willenberga, železničního projektanta Františka Josefa Gerstnera nebo chemika Karla Josepha Napoleona Ballinga  a nebo další osobnosti.

Historický fond NTK nyní zahrnuje širokou škálu vědecké literatury od 1. poloviny 16. století až po 20. léta 20. století, kromě techniky jsou zde zastoupeny i dokumenty z humanitních oborů.

Fond obsahuje cca 100 000 knihovních jednotek a každoročně je rozšiřován o další přírůstky. Je dostupný zájemcům v Badatelně HF nebo prostřednictvím reprografických služeb a služby eBooks on Demand.


 

Kontakty

 historicky.fond@techlib.cz

Zuzana Fišerová
 zuzana.fiserova@techlib.cz
232 002 522

 Petr Nouza - konzultační služby
 petr.nouza@techlib.cz
232 002 400

Otevírací doba badatelny HF

Středa    9.00 - 16.00
Čtvrtek 12.00 - 18.00

Důležité odkazy

Editor: Petr Nouza Poslední změna: 7.12. 2017 12:12