Organizační struktura NTK

platná od 1. 1. 2017

1 ŘEDITEL NTK

ředitel NTK
Ing. Martin Svoboda

tel.: 232 002 402, mob.: 777 063 910
email: martin.svoboda@techlib.cz

101 Referát interního auditu

 
 

 
 

102 Referát národních projektů

11 ODDĚLENÍ SYSTÉMOVÉ ARCHITEKTURY

vedoucí oddělení
PhDr. Jan Pokorný, Ph.D.

tel.: 232 002 515
email: jan.pokorny@techlib.cz

2 ODBOR ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ

statutární náměstek a vedoucí odboru 2
PhDr. Jan Bayer, CSc.

tel: 232 002 480, mobil: 773 653 827
email: jan.bayer@techlib.cz

201 Kancelář ředitele

asistentka ředitele
Mgr. Gabriela Kovářová

tel.: 232 002 495 fax: 232 002 550
email: gabriela.kovarova@techlib.cz

21 ČESKÉ NÁRODNÍ STŘEDISKO ISSN

vedoucí oddělení
PhDr. Eva Jeřábková

tel.: 232 002 470, 232 002 440
email: eva.jerabkova@techlib.cz

23 ODDĚLENÍ KOMUNIKACE

vedoucí oddělení
Milan Šindelář

tel.: 232 002 556, mobil: 603 822 883
email: milan.sindelar@techlib.cz

3 ODBOR PRO UŽIVATELSKOU PODPORU

vedoucí odboru 3
Mgr. Saša Skenderija, PhD.

tel.: 232 002 546, mob.: 774 503 293
email: sasha.skenderija@techlib.cz

301 Referát pro metodiku a specializované akademické služby

vedoucí referátu
Dr. Stephanie Krueger

tel.: 232 002 545, mob.: 775 517 006
email: stephanie.krueger@techlib.cz

31 ODDĚLENÍ SLUŽEB

vedoucí oddělení
Ing. Petra Procházková

tel.: 232 002 450
email: petra.prochazkova@techlib.cz

311 Referát správy knižních fondů

vedoucí referátu
Zuzana Sojková

tel.: 232 002 436
email: zuzana.sojkova@techlib.cz

312 Referát historického fondu

313 Referát informačních služeb

vedoucí referátu
Mgr. Jana Orlová

tel.: 232 002 529
email: jana.orlova@techlib.cz

314 Referát informační podpory

vedoucí referátu
Věra Krásová

tel.: 232 002 535
email: vera.krasova@techlib.cz

33 ODDĚLENÍ MEZIKNIHOVNÍCH SLUŽEB

vedoucí oddělení
Marcela Ouzká

tel.: 232 002 453, fax: 232 002 512
email: marcela.ouzka@techlib.cz

4 ODBOR PRO INFORMAČNÍ MANAGEMENT

vedoucí odboru 4
PhDr. Iva Horová

tel.: 232 002 464
email: iva.horova@techlib.cz

401 Referát vzdělávání

Linda Machalová, DiS.

 tel.: 232 002 477
 email: linda.machalova@techlib.cz

402 Metodik pro budování a rozvoj fondu

41 ODDĚLENÍ AKVIZICE

vedoucí oddělení
Ing. Jitka Marhoulová

tel.: 232 002 409
email: jitka.marhoulova@techlib.cz

411 Referát obsahové prověrky fondů

vedoucí referátu
Jiřina Nindlová

tel.: 232 002 484
email: jirina.nindlova@techlib.cz

42 ODDĚLENÍ KATALOGIZACE

 
 

44 ODDĚLENÍ OCHRANY FONDŮ

vedoucí oddělení
Želmíra Petrová

tel.: 232 002 451
email: zelmira.petrova@techlib.cz

45 ODDĚLENÍ REVIZE FONDŮ

vedoucí oddělení
Lucie Kumherová

tel.: 232 002 499
email: lucie.kumherova@techlib.cz

46 ODDĚLENÍ DIGITÁLNÍ NÁRODNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

vedoucí oddělení
Mgr. Hana Vyčítalová

tel.: 232 002 537
email: hana.vycitalova@techlib.cz

5 ODBOR PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ICT SLUŽBY A INFRASTRUKTURU

vedoucí odboru 5
Ing. Ondřej Koch

tel.: 232 002 401, mob.: 776 626 361
email: ondrej.koch@techlib.cz

51 ODDĚLENÍ ICT AKVIZICE A SYSTÉMOVÉ ANALÝZY

vedoucí oddělení
Jakub Sháněl

tel.: 232 002 408, mobil: 773 653 830
email: jakub.shanel@techlib.cz

52 ODDĚLENÍ ICT INFRASTRUKTURY

vedoucí oddělení
Ing. Jakub Koudelka

tel.: 232 002 467
email: jakub.koudelka@techlib.cz

53 ODDĚLENÍ ICT SLUŽEB

vedoucí oddělení
Mgr. Jan Kolátor

tel.: 232 002 437, mobil: 602 249 503
email: jan.kolator@techlib.cz

6 ODBOR EKONOMICKO-PROVOZNÍ

ekonomická náměstkyně a vedoucí odboru 6
Ing. Jitka Šturmová

tel: 232 002 520
email: jitka.sturmova@techlib.cz

601 Referát mzdový

Lenka Korčáková

tel.: 773 683 823
email: lenka.korcakova@techlib.cz

602 Referát personální

Květuše Paříková

tel.: 232 002 457
email: kvetuse.parikova@techlib.cz

61 ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ

vedoucí oddělení
Ing. Lubomír Ponocný

tel.: 232 002 492
email: lubomír.ponocny@techlib.cz

611 Referát pokladen

vedoucí referátu
Eva Korbařová

tel.: 232 002 414
email: eva.korbarova@techlib.cz

612 Referát účtárny

vedoucí referátu
Ing. Monika Havranková

tel.: 232 002 491
email: monika.havrankova@techlib.cz

62 ODDĚLENÍ SPRÁVY A PROVOZU

vedoucí oddělení
Ing. Vladimír Pavlík

tel.: 232 002 428
email: vladimir.pavlik@techlib.cz

621 Referát provozu

vedoucí referátu
Zdeňka Bílá

tel.: 232 002 420
email: zdenka.bila@techlib.cz

622 Referát krátkodobých pronájmů

vedoucí referátu
Mgr. Jitka Heřmanová

tel.: 776 832 826
email: jitka.hermanova@techlib.cz

7 ODBOR CZECHELIB

   

701 Referát Odborná rada

 
 

71 ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ

 vedoucí oddělení
 Ing. Jitka Šturmová
tel: 232 002 520
email: jitka.sturmova@techlib.cz

72 ODDĚLENÍ LICENČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ

vedoucí oddělení
Ing. Jiří Jirát, Ph.D.


email: jiri.jirat@czechelib.cz

73 ODDĚLENÍ TECHNICKÉ

vedoucí oddělení
PhDr. Jan Pokorný, Ph.D.

tel.: 232 002 515
email: jan.pokorny@czechelib.cz

74 ODDĚLENÍ PUBLICITY

vedoucí oddělení
Mgr. Radka Spiesová

tel.: 232 002 563, mob.: 721 300 336
email: radka.spiesova@czechelib.cz

75 ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

ing. Jiří Burgstaller

tel.: 232 002 569, mob.: 774 117 709
email: jiri.burgstaller@czechelib.cz

Viz také telefonní seznam zaměstnanců NTK

  • Všechna čísla mají mezinárodní prefix pro ČR +420

NTK Fax: +420 232 002 550, 222 221 340 NTK ICQ: 487 660 757

* E-mailové adresy služeb Národní technické knihovny a vedoucích jejích odborných útvarů slouží pro komunikaci uživatelů Národní technické knihovny, případně odborné veřejnosti.

Jejich použití pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení je podle zákona č. 480/2004 Sb. zakázáno (§ 7) a může být Úřadem pro ochranu osobních údajů pokutováno až do výše 10 000 000 Kč (§ 11). Taková sdělení budou Úřadu pro ochranu osobních údajů postoupena.

 
 
 

Kontakt

Jan Bayer
jan.bayer@techlib.cz
232 002 480
773 653 827

Důležité odkazy

Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 20.2. 2018 14:02