Konsorciální nákup e-knih

Národní technická knihovna zakoupila v roce 2018 ze svých finančních zdrojů kolekce e-knih od čtyř významných vydavatelů.

Zakoupené kolekce budou dostupné nejen NTK, ale všem členům, kteří společně s NTK v rámci konsorcií nakoupili pro své instituce kolekce elektronických časopisů od těchto vydavatelů.

Každá instituce, která předplácí e-časopisy v novém konsorciu od vydavatelství Elsevier, Springer, Taylor & Francis a Wiley má od těchto vydavatelů na jejich platformách přístupné i kolekce e-knih zakoupených Národní technickou knihovnou.

Seznamy titulů obsažené v jednotlivých kolekcích je možné stáhnout jako jednotlivé soubory.

Až na kolekci od vydavatelství Springer, se jedná o akvizici v režimu následného výběru konkrétních titulů. Na celý rok (2018) je zpřístupněno tedy více titulů (většinou celé tématické kolekce), než kolik by pokryla již uhrazená částka. Na konci roku si pak kupující vybere konkrétní tituly v hodnotě uhrazených peněz, které zůstanou dále součástí jeho fondu (v režimu trvalého nákupu) a zbytek kolekce přestane být dostupný.

NTK i Vysoká škola chemicko-technologická v Praze mají s tímto způsobem akvizice knih zkušenosti. Pro zájemce uvádíme odkazy na prezentace shrnující první zkušenosti s tímto typem akvizice jak v NTK tak na půdě VŠCHT.

NTK by ráda ve svém konečném výběru zohlednila i zájem ostatních institucí. Vhodnou metodiku a popřípadě i podpůrný nástroj pro společné vyhodnocení nejžádanějších titulů připravujeme.

Podmínky zpřístupnění a následného užívaní e-knih jsou obdobné jako u časopisů a vycházejí z konkrétní licenční smlouvy. Přístup je typicky umožněn na základě stanoveného rozsahu IP adres. Plné texty jsou většinou k dispozici přímo online i jako .pdf soubory bez dalších softwarových omezení. Z děl lze poskytovat meziknihovní službu, konkrétnější informace jsou uvedené níže u konkrétních kolekcí. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte Národní technickou knihovnu. Aktuálně pověřeným pracovníkem je Luboš Chára.

Kolekce e-knih koupené v roce 2018

Elsevier

Přístup k e-knihám na platformě: ScienceDirect

Nákup v režimu „následného výběru konkrétních titulů“. Z níže uvedených titulů, které jsou všechny dostupné během roku 2018, budou na konci roku vybrány jen některé tituly v celkové hodnotě odpovídající již zaplacené částce 3,6 milionů korun českých. Jedná se o řádově zaokrouhlenou sumu. Přístup k titulům mají v tomto režimu všichni členové časopiseckého konsorcia "CzechELib Elsevier“ (ScienceDirect Freedom Collection). Licenční smlouva umožňuje poskytovat v rámci meziknihovních služeb kopie z děl v papírové podobě pro konečného zákazníka, přenos mezi knihovnami může proběhnout elektronickou cestou, při užití specializovaného zabezpečeného systému pro dodávání dokumentů.

Seznam titulů ke stažení:

NTK Elsevier eBooks 2018 (.xlsx)

Springer

Přístup k e-knihám na platformě: SpringerLink

Níže uvedené tituly jsou již všechny v trvalém nákupu NTK a tudíž i všech institucí, které byly k 1. 1. 2018 členy časopiseckého konsorcia "CzechELib Springer“ (SpringerLink journals). Licenční smlouva umožňuje poskytovat v rámci meziknihovních služeb kopie z děl v papírové podobě pro konečného zákazníka, přenos mezi knihovnami může proběhnout elektronickou cestou, při užití specializovaného zabezpečeného systému pro dodávání dokumentů.

Seznamy titulů ke stažení:

NTK Springer eBooks 2018 (.xlsx)

Kritéria akvizičního výběru: Front List 2017, kolekce: Business and Management; Social Sciences; Earth and Environmental Science; Medicine; Chemistry and Materials Science; Biomedical and Life Sciences; Engineering

Taylor & Francis

Přístup k e-knihám na platformě: Taylor & Francis/

Nákup v režimu „následného výběru konkrétních titulů“. Z níže uvedených titulů, které jsou všechny dostupné během roku 2018, budou na konci roku vybrány jen některé tituly v celkové hodnotě odpovídající již zaplacené částce 3,6 milionů korun českých. Jedná se o řádově zaokrouhlenou sumu.
Přístup k titulům mají v tomto režimu všichni členové alespoň jednoho z časopiseckých konsorcií "CzechELib Taylor & Francis“

Seznam titulů ke stažení:

NTK Taylor & Francis eBooks 2018 (.xlsx)

Kritéria akvizičního výběru: Biology, Chemistry, Physics, Maths, Computer Science, Business, Economics, Engineering, Medicine. Z posledních 7 let.

Wiley

Přístup k e-knihám na platformě: Wiley Online Library

Nákup v režimu „následného výběru konkrétních titulů“. Z níže uvedených titulů, které jsou všechny dostupné během roku 2018, budou na konci roku vybrány jen některé tituly v celkové hodnotě odpovídající již zaplacené částce 3,6 milionů korun českých. Jedná se o řádově zaokrouhlenou sumu. Přístup k titulům mají v tomto režimu všichni členové alespoň jednoho z časopiseckých konsorcií "CzechELib Wiley Online Library journal“. Licenční smlouva umožňuje poskytovat v rámci meziknihovních služeb kopie z děl v papírové podobě pro konečného zákazníka, přenos mezi knihovnami může proběhnout elektronickou cestou, při užití specializovaného zabezpečeného systému pro dodávání dokumentů.

Seznam titulů ke stažení:

NTK Wiley eBooks 2018 (.xlsx)

Kritéria akvizičního výběru: UBCM Collections – e-Books; 3 roky obsahu (roky 2015-2017)

 
 
 

Kontakt

Ing. Luboš Chára

 lubos.chara@techlib.cz
232 002 403

Editor: Luboš Chára Poslední změna: 14.2. 2018 16:02