Informační příprava pro studenty středních škol

Vážené kolegyně, vážení kolegové, středoškolští pedagogové a administrátoři,

v moderním, přívětivém a dynamickém akademickém prostředí NTK uprostřed dejvického kampusu vám nabízíme asistenci a spolupráci k získání a udržení optimální úrovně informační gramotnosti, dovedností a prozíravosti, nezbytné pro úspěšnou pedagogickou činnost v dnešním rychle se měnícím „prosíťovaném“ světě digitálních medií a technologií.

Náš tým zkušených a erudovaných informačních profesionálů vám rád pomůže s informační přípravou vašich studentů z řad tzv. generace Z k jejich úspěšnému budoucímu vysokoškolskému studiu a odborné kariéře.

Jsme tady, abychom společně identifikovali případná slabá místa v informační přípravě a rozhledu vás jako učitelů, vašich studentů a vašich institucí a pomohli vám je co nejefektivněji překonat.

V úzké spolupráci s vámi jsme schopni a ochotni poskytnout vašim studentům celou škálu na míru šitých konzultací a workshopů na témata:

  • pokročilé vyhledávání (nejen elektronických) informací a práce s moderními informačními zdroji a nástroji,
  • příprava, psaní a prezentace odborného textu,
  • validace a správné citování zdrojů,
  • publikační etika,
  • optimální využití nových informačních technologií, zdrojů a nástrojů při výuce a studiu,
  • informační podpora pro International Baccalaureate Diploma Programme.

Rádi vám pomůžeme při obohacování stávajících učebních osnov o pokročilé informační praxe, zdroje a nástroje a při tvorbě a zavádění nových.

Příklady

Partnerské školy

 

Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 28.2. 2018 13:02